GAZALTI VE ARGON KAYNAKÇILIĞI

Bizi Takip Edin

GAZALTI VE ARGON KAYNAKÇILIĞI

-

Kurs Detayları

AMAÇ

Sanayinin ihtiyacı olan Gazaltı ve Argon Kaynakçılığı ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır.

YÖNTEM

Kaynak donanımlarının kullanımı

Çelik ve Alaşımları ile Elektrot kaynağı, MİG/ MAG ve TİG Kaynağı uygulaması

Alüminyum ve Alaşımları ile TİG Kaynağı uygulaması

Tozaltı kaynağı için İşletme gezisi

VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, öğretim materyalleri vb.

Fuar ve işletme gezilerine katılım

Eğitim sonunda dersin içeriğine uygun teorik ve uygulamalı sınavı yapılması

Kaynak donanımlarının kullanımı

Çelik ve Alaşımları ile Elektrot kaynağı, MİG/ MAG ve TİG Kaynağı uygulaması

Alüminyum ve Alaşımları ile TİG Kaynağı uygulaması

MESLEK ELEMANI TANIMI

Gazaltı kaynağında farklı elektrotlarla çeliklerin ve çelik olmayan metallerin kaynaklarını, tig kaynak tekniklerini, toz altı kaynak tekniklerini, büyük çaplı boruların kaynatılması tekniklerini, temel metal şekillendirme tekniklerini, kaynakçılık 3 ve 4. seviyede kazandığı yeterlikleri uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretimi tamamlamış olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Metal Teknolojisi alanında;

Makine Metal Sektöründeki Fabrikalarda

Metal İşleri Atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.