ABKANT OPERATÖRÜ EĞİTİMİ

Bizi Takip Edin

ABKANT OPERATÖRÜ EĞİTİMİ

-

Kurs Detayları

Amaç

Abkant kullanılarak üretim yapılan tesislerde gerekli olan Abkant Operatörü yetiştirmek.

Yöntem

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır. 

Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

Bireylerin aktif olması sağlanır.

Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

Meslek Elemanı Tanımı

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Bükülecek iş için CNC apkantta program yapmak,

Ölçüleri makine kontrol paneline girmek,

Dayama ayarlarının otomatik ve hızlı bir şekilde olmasını sağlamak,

Büküm hızını ayarlamak,

Makinenin daha emniyetli ve kullanışlı olmasını sağlamak,

Büküm sırasının, büküm ölçülerinin ve diğer ayarları kayda almak,

Tekniğe uygun olarak CNC apkantta bükme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Giriş Koşulları

En az lise mezunu olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

Metal İşleme sektöründe,

Makine imalat sektöründe istihdam edilebilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.