MAKİNE TASARIMI EĞİTİMİ

Bizi Takip Edin

MAKİNE TASARIMI EĞİTİMİ

-

Kurs Detayları

AMAÇ

Metal işleme ve makine sektöründe çalışacak, makine tasarımı ile ilgili temel bilgileri, makine elemanları ve hareket elemanlarının kullanma alanlarını ve bu alanlarda uygulama becerilerini edinmiş kişiler yetiştirmektir.

YÖNTEM

Solidworks programı kullanılarak Makine tasarımlarının yapılması

Fluid-Sim Pnomatik-Hidrolik ve Elektropnomatik-hidrolik Programı üzerinden devre tasarımı

Bu ders için; anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulamalı çalışma; işletmelerde gözlem yapma, uygulama, araştırma, yenilikleri takip etme vb. Yöntem ve teknikler

Bireysel öğrenme yöntemleri ile imalat işlemlerini gerçekleştirmek için klasik ve CNC takım tezgâhları, bilgisayarda çizim ve üretim programları kullanma

Her kursiyerin kendisine tahsis edilen bilgisayarda uygulama yapması

VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, öğretim materyalleri vb.

Fuar ve işletme gezilerine katılım

Eğitim sonunda dersin içeriğine uygun çalışan bir makine projesi yapılacaktır

MESLEK ELEMANI TANIMI

Bilgisayarda SolidWorks programını kullanarak 3 boyutlu modelleme yapan, teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak imalat/yapım ve perspektif resmi çizme yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek lisesi ve dengi okul mezunu, MYO ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak. 2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler bilgisayarlı destekli tasarım sektöründe;

İşletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında.

İnşaat ve mobilya sektörünün teknik departmanlarında,

Makine ve Kalıpçılık yapan şirketlerin teknik departmanlarında,

Elektrik ve elektronik alanında projelendirme bölümlerinde

Fabrika ve işyerlerinde; tasarım ve projelendirme alanında çizim ve tasarım elemanı olarak çalışmaları mümkündür.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.