PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, ÇALIŞMA HUKUKU VE BORDROLAMA EĞİTİMİ

Bizi Takip Edin

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, ÇALIŞMA HUKUKU VE BORDROLAMA EĞİTİMİ

-
Reviews:

Kurs Detayları

Eğitimimiz 20-21 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir ve eğitimin ücreti 1000TL+KDV’dir

Amaç

İşletmelerin; İnsan Kaynakları, Personel veya Muhasebe birimlerinde Personel konuları ile ilgilenen Uzman, Eleman ve Yöneticilerin veya bu alanda çalışmak isteyen adayların, İş Hukuku, Personel uygulamaları ve Bordrolama konusunda yetişmeleri ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin uygulamalı olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

Yöntem

Soru Cevap tartışmalar, Yorumlamalar,  Hesap makinesi ile hesaplamalar.

Eğitimin İçeriği

 

 • Bordro Hesaplamaları

o Bordro Hesaplama- Brüt Ücret/Net Ücret

o Puantaj Hesaplamaları

o Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı

o Gelir Vergisi Dilimleri

o Sakatlık İndirimi, BES ve İcra Süreçleri

o Fazla Çalışma Ücret Hesabı

o Asgari Geçim İndirimi

o İşveren Maliyet Hesapları

  

 • İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

o İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler

o Devamsızlıklar,

o Arabuluculuk ile fesih

o Taciz, Hırsızlık, Kavga, Alkol, Mala Zarar Fesih süreçleri

o İşçinin Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler

 

 • Tazminat Hesaplamaları

o Kıdem Tazminatı Hesabı

o İhbar Tazminatı Hesabı

o Yıllık İzin Hesaplamaları

 

 • İş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları

o İKALE Sözleşmesi, Anlaşmalı fesih

o İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

o Sakatlık İndirimi

o Asgari Geçim İndirimi

o BES sistemi ve ödemeleri

o Gelir Vergisi Oranları

o Sakatlık İndirimi Tutarları

o İcralık İşçi Takip Süreçleri

 

 • E- SGK Uygulamaları

o İşe Giriş Bildirgesinin SGK Sitesinden hazırlanması

o İşten Çıkış Bildirgesi

 • Temel Kavramlar ve İş Sözleşmeleri

o İşçi, İşveren, İşveren Vekili

o Asıl İşveren – Taşeron İlişkisinin Yasal Dayanakları

o Belirli – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

o Kısmi ve Uzaktan Süreli İş Sözleşmesi

 

 • Çalışma Dönemi Uygulamaları

o Personel Özlük Dosyası

o Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi

o Haftalık Çalışma sürelerinin Hesaplanması,

o Ücret Bordrosu Nedir? Yapılmamasının Sonuçları

o Ara Dinlenmeleri,

o Gece ve Vardiyalı Çalışmalar

 

 • Ücret Şekilleri ve Ücretin Ödenmesi

o Günlük Ücret, Maktu Ücret Kavramları

o Ücretin Gününde Ödenmemesi

o Ücret Nedir ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları

 

 • İş Davaları

o Tazminat Davaları,

o İşe İade Davaları ve Süreçleri Dosya İncelemeleri

o İSG Davaları ve Süreçleri

 

 • Fazla Çalışma

o Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

o Fazla Çalışma Sözleşmesi,

o Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma

o Hafta Tatili Çalışmaları

 

 • Yıllık İzinler – Diğer Ücretli izinler

o Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri ve İzin Kullanma

o Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti

o Ölüm, Babalık, Evlilik İzinleri

 

 • Kadın İşçi Doğum Süreçleri

o Rapor Süreleri

o Süt İzni, Yasaklı işler ve çalışma süresi