PLASTİK KALIP TASARIMI EĞİTİMİ

Bizi Takip Edin

PLASTİK KALIP TASARIMI EĞİTİMİ

-

Kurs Detayları

AMAÇ

Plastik işleme ve makine sektörünün ihtiyacı olan Plastik Enjeksiyon Operatörlüğü ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır.

YÖNTEM

Bu ders için; anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulamalı çalışma; plastik işlemecilerde gözlem yapma, uygulama, araştırma, yenilikleri takip etme vb. yöntem ve teknikler

Bireysel öğrenme yöntemleri ile imalat işlemlerini gerçekleştirmek için imalat tezgâhlarını, kullanma

Plastik işleme atölyesinde kullanılan alet ve makineler, enjeksiyon kalıplama makinesi, televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, öğretim materyalleri

Eğitim sonunda dersin içeriğine uygun bir proje çalışması yapılacaktır

Fuar ve işletme gezilerine katılım

MESLEK ELEMANI TANIMI

Plastik makine enjeksiyon kalıplarını verilen şekle uygun şekilde tasarlaması.

GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek lisesi ve dengi okul mezunu, MYO ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak. 2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler plastik sektöründe;

İşletmelerin tasarım ve proje departmanlarında,

Fabrika ve işyerlerinde; tasarım ve projelendirme alanında çizim ve tasarım elemanı olarak çalışmaları mümkündür.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.