ROBOTLU SİSTEM BAKIMCILIĞI VE PROGRAMCILIĞI EĞİTİMİ

Bizi Takip Edin

ROBOTLU SİSTEM BAKIMCILIĞI VE PROGRAMCILIĞI EĞİTİMİ

-

Kurs Detayları

AMAÇ

Kursiyerleri Robotlu Sistem Bakımcısı ve Programcısı olarak yetiştirmektir.

YÖNTEM

Robot üzerinden programlama, kontrol, tasarım işlemleri yapılacaktır

Robot Studio Programı üzerinden Program yazma uygulaması yapılacaktır

Robot Studio Programı üzerinden Simülasyon Çalıştırma uygulaması yapılacaktır

Robot Uygulama alanında oluşan arıza ve bakım prosedürlerinin takibi yapılacaktır

Robotlarda kullanılan güvenlik prensipleri öğretilecektir

Eğitim sonunda dersin içeriğine uygun bir proje çalışması yapılacaktır

Fuar ve işletme gezilerine katılım

MESLEK ELEMANI TANIMI

Robotların temel hareketlerini, kol tasarımı NXT programları ile programlama ve bakım yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek lisesi ve dengi okul mezunu, MYO ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.

İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Elektrik-Elektronik Teknolojisi sektöründe;

Robot teknik servisi hizmeti veren elektrik-elektronik firmalarında ve bu alanla ilgili hizmet alan kamu kurum ve kuruluşlarında,

Üretim Otomasyonları, Eğitim ve eğlence amaçlı vb. yerlerde çalışabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.