Y KUŞAĞINI YÖNETMEK

Bizi Takip Edin

Y KUŞAĞINI YÖNETMEK

-
Eğitmen:
Kategoriler:

Kurs Detayları

Eskişehir Sanayi Odası – ESO AKADEMİ tarafından İzgören  Akademi iş birliği ile düzenlenen “Y Kuşağını Yönetmek” eğitimi 9 Aralık 2021 (1 gün)  tarihlerinde 09.30-16.30 saatleri arasında Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 8 Aralık 2021’dir.

Eğitim  Bedeli


Odamız üyesi firmalar için: 200 TL + %18 KDV

Odamız üyesi olmayan firmalar için: 400 TL + %18 KDV’dir.

Eğitim İle Gelişimine Katkı Sağlanması Hedeflenen Yetkinlikler


• Farklılıkların Yönetimi
• Empati
• Ekip Çalışması Ve İşbirliği
• Etkili İlişki Yönetimi

Amaç


Y kuşağı, 1980 – 2000 yılları arasında doğduğu kabul edilen kuşağa verilen
isimdir. Türkiye’de yaşayan 76.481.847 kişinin % 35’i bu kuşağa aittir. 2025 yılında
çalışma hayatının %70’ini y kuşağı üyeleri oluşturacaktır. Y kuşağı ve yönetim eğitiminin
temel amacı, diğer kuşaklardan alışkanlık ve çalışma tarzı açısından farklılık gösteren y
kuşağını elde tutabilmek ve y kuşağı ile doğru iletişim kurabilmek adına modern
yönetim yaklaşımları çerçevesinde lider yöneticilik bilgi ve becerilerini etkileşimli bir
ortamda katılımcılara kazandırmaktır.

İçerik


Kuşak Teorisi

Günümüzde Yaşayan Kuşaklar

 o Gelenekçiler

 o Patlama

 o X Kuşağı

 o Y Kuşağı

 o Z Kuşağı

Küreselleşme ve Y Kuşağı’nın Yetişmesi

Y ve X Kuşağı Farklılıkları

Y Kuşağı Algıları ve Y Kuşağı Gerçekleri

Y Kuşağının Beklentileri

Y Kuşağını Yönetmek İçin

 o Yöneticinin Yapması Gerekenler

 o Sisteminin Sahip Olması Gereken Özellikleri

 o Y Kuşağının Öğrenmesi Gerekenler

 o Türkiye’den ve Dünya’dan Başarılı ve Pratik Uygulamalar