YAZILIM UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Bizi Takip Edin

YAZILIM UZMANLIĞI EĞİTİMİ

-

Kurs Detayları

AMAÇ

Bilişim Teknolojileri alanında, NET (C#) ve JAVA nesne tabanlı programlama teknolojileri konusunda birikim kazandırarak alanlarında yetkin bilişim uzmanları yetiştirmek, bu nitelikli iş gücünü de sektöre sağlamak.

YÖNTEM

Her katılımcı için bir bilgisayar olacaktır

Gerekli yazılımların uygulamalı olarak katılımcılara kullandırılacaktır

Eğitimler Projeksiyon ve simülasyon teknikleri kullanılarak aktarılacaktır

Eğitim sonunda dersin içeriğine uygun bir proje çalışması yapılacaktır

MESLEK ELEMANI TANIMI

Yazılım geliştirme alanında JAVA Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

Basit Java uygulamalarını geliştirmesi,

Java programlama kodlarının kullanma ve algoritma geliştirmesi,

Java nesnel programlama yapılarını kullanması,

Form nesnelerini kullanarak kodlama yapması,

JDBC kullanarak MYSSQL veri tabanını yönetmesi amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek lisesi ve dengi okul mezunu, MYO ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.

İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Elektrik-Elektronik Teknolojisi sektöründe;

Bilişim teknolojileri ve yazılım hizmeti veren elektrik-elektronik firmalarında ve bu alanla ilgili hizmet alan kamu kurum ve kuruluşlarında,

Üretim Otomasyonları, Eğitim ve yazılım geliştirme amaçlı vb. yerlerde çalışabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.