Yeni Dönem Pazarlama Stratejileri Eğitimi

Bizi Takip Edin

Yeni Dönem Pazarlama Stratejileri Eğitimi

-
Eğitmen:
Kategoriler:

Kurs Detayları

Eskişehir Sanayi Odası – ESO AKADEMİ tarafından İzgören  Akademi iş birliği ile düzenlenen “Yeni Dönem Pazarlama Stratejileri” eğitimi 30 Kasım – 1 Aralık 2021 (2 gün)  tarihlerinde 09.30-16.30 saatleri arasında Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 26 Kasım 2021’dir.

Eğitim  Bedeli


Odamız üyesi firmalar için: 200 TL + %18 KDV

Odamız üyesi olmayan firmalar için: 800 TL + %18 KDV’dir.

Eğitim İle Gelişimine Katkı Sağlanması Hedeflenen Yetkinlikler


• Geleneksel Pazarlama Bakış Açısı Yerine Yeni Dönemin Dinamiklerini Doğru
Kavrama Ve Buna Uygun Eyleme Geçme Becerilerinin Kazandırılması
• Yeni Dönemde Marka Algısının Gelişimi, Bununla Birlikte Tüketicinin Değişen Ve
Değişmeyen İhtiyaçlarının Doğru Analiz Edilmesi
• Pazarlamanın Değişen Paradigmalarının Doğru Değerlendirilerek Yeni Döneme
Uygun Pazarlama Mimarilerinin Oluşturulması
• Bağlanabilirlik Ve İnsan Merkezli Pazarlama Anlayışlarının Doğru Bir Biçimde
Anlaşılması Ve Uygulamaya Yönelik Adımlarının Etkin Bir Şekilde Planlanması

Amaç


Geleneksel pazarlamanın tek yönlü işleyiş ve iletişim anlayışından, yeni dönemin
çok katmanlı ve çok boyutlu pazarlama yaklaşımına geçişinin doğru değerlendirilmesi
gerekmektedir. Yeni dönemde tüketicinin sadece “tüketici” olmasını beklemek yetersiz
bir yaklaşım olacaktır. Bu kapsamda markaların, pazarlama profesyonellerinin, hatta
ekonomi içinde yer alan tüm aktörlerin yeni dönemin pazar ve pazarlama dinamiklerini
çok iyi anlamaları gerekmektedir. Bu eğitim ile pazarlamada paradigma değişikliğinin
hayatlarımıza getirdiği kolaylıklar, buna karşın marka ve şirketlerin eski alışkanlıklarını
değiştirme gerekliliğinin fark edilmesi amaçlanmaktadır. Pazara yeni çıkan dijital
markaların yanı sıra geleneksel sektörlerde yer alan klasik markaların yeni dönem
pazarlama strateji irdelenerek yeni pratiklerin doğru analiz edilmesi hedeflenmektedir.

İçerik


– Uygulama 1: Marka – Türkiye’nin Asırlık Markaları
– Marka Nedir?
 o Markanın Analizi
 o Markanın Altı Katmanı
– Uygulama 2: Bir Marka Hikayesi: Ben Olsaydım
– Endüstrinin Gelişimi Ve Pazarlama İle İlişkisi
– Pazarlama
– Pazarlama 4.0
 o Temel Eğilimler
– Uygulama 3: “Bende Bağlanma Problemi Var!”
– Bağlanabilirlik
– Demografi
 o Türkiye Kuşaklar Analizi
 o Y Kuşağını Anlamak
 o Dijital Altkültürler
 o Ne Farkı Var?
– Pazarlamada Paradigma Değişikliği: Satmaktan Ticarileştirmeye
 o Yeni Müşteri Yolu
 o İyi Örnekler
 o Farkındalıktan Savunuculuğa
 o Yeni Dönemde Pazarlama Verimliliği Ölçüm Yöntemleri
– Uygulama 4: Şirketin Yolu
– İnsan Merkezli Pazarlama
– Yapay Zekâ Ve Rekabet